Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki – edycja 2021

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki – edycja 2021


Informujemy, że Gmina Pszczółki zrealizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki – edycja 2021”. Otrzymaliśmy dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.


W ramach zadania zdemontowano, wywieziono i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z 5 lokalizacji oraz wywieziono i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z 1 lokalizacji. Łączna waga unieszkodliwionych wyrobów wyniosła 16,378 Mg.


Łączna kwota dofinansowania w formie dotacji wyniosła 6.458,00 zł, co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych, tj. 9.226,00 zł.


https://wfos.gdansk.pl/