NA START – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki

NA START – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki


Celem projektu jest zapewnienie dodatkowych miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz kształtowanie u wychowanków Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” kompetencji kluczowych.


Dofinansowanie projektu z UE:  1.180.913,53 zł


Całkowita wartość  1.389.310,04 zł

Wójt Maciej Urbanek reprezentując Gminę Pszczółki podpisał w dniu 17 stycznia 2022 r. umowę na dofinansowanie Projektu „NA START – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu planuje się min.: stworzenie dodatkowych miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz kształtowanie u wychowanków przedszkola kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj. kreatywność i inicjatywność. Ponadto w ramach Projektu odbędzie się szereg zajęć mających na celu  niwelowanie wad postawy i mowy u dzieci przedszkolnych.  

Dzięki możliwości podniesienia kompetencji nauczycieli poprzez finansowanie studiów podyplomowych wiele z zajęć realizowanych w ramach Projektu będzie mogło być kontynuowane również po jego zakończeniu.

Wsparciem zostaną również objęci rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” poprzez zorganizowanie szeregu tematycznych webinariów, spotkań online między innymi z logopedą i dietetykiem.