Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Pszczółki

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Pszczółki

Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 1.478.429,57 zł.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości
513.257,00 zł.


Opis przedsięwzięcia:

Inwestycja obejmuje termomodernizację budynków Urzędu Gminy w Pszczółkach (głównego i w podwórzu) oraz Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach. Modernizacja wymienionych obiektów obejmie: docieplenie ścian zewnętrznych i dachów, wymianę starych drzwi i okien, częściową modernizację i regulację instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej.


Cel przedsięwzięcia:

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa stanu powietrza na terenie Gminy Pszczółki, a celami szczegółowymi - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych będących efektem użytkowania budynków publicznych w miejscowości Pszczółki, a także oszczędne i ekologiczne funkcjonowanie budynków Urzędu Gminy w Pszczółkach i Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach. Efektem projektu będą 3 zmodernizowane energetycznie budynki stanowiące własność Gminy Pszczółki.


Oczekiwane rezultaty to:

zmniejszenie rocznego zużycia energii w budynkach publicznych:

  • 48,4% w budynku głównym urzędu gminy,
  • 53,7% w budynku urzędu gminy (GOPS),
  • 65,7% w budynku Publicznego Gimnazjum.

spadek emisji gazów cieplarnianych.


Dodatkowo przewiduje się poprawę stanu powietrza w wyniku spadku emisji tlenków siarki i azotu oraz tlenku węgla i pyłów. Ograniczenie zużycia energii cieplnej wiązać się będzie z oszczędnością środków finansowych.