Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu mająca na celu zapewnienie bezpiecznego i komfortowego dojazdu do Szkoły Podstawowej w Skowarczu, skweru oraz do posesji prywatnych poprzez przebudowę drogi, ulicy Spacerowej w Skowarczu,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania


Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii


Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane efekty operacji: przebudowa 341 m drogi