Cyfrowa Gmina

Planuje się usprawnić obsługę mieszkańców i prawidłowe zabezpieczenie rejestracji i przetwarzania danych poprzez zapewnienie odpowiedniego oprogramowania i odpowiednich urządzeń komputerowych. Zakupione zostaną zestawy komputerowe z aktualnym systemem operacyjnym co pozwoli zabezpieczyć wszystkie jednostki robocze przed ewentualną ingerencją wirusów.


Dla zapewnienia powszechnej dostępności obrad Rady Gminy dla wszystkich odbiorców, planuje się zakup systemu rejestracji audio i video, co pozwoli na lepszą transmisję obrad i automatyzację tworzenia napisów z sesji Rady.


Ponadto planuje się zakup nowego serwera dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa danych - zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dyskowej dla archiwizacji danych.


Dla usprawnienia obsługi mieszkańców i bezpośredniego przesyłania danych elektronicznych na serwer planuje się zakup wielofunkcyjnych urządzeń biurowych, które pozwolą na skanowanie dokumentów oraz wydruk z zastosowaniem zindywidualizowanego dostępu poszczególnych pracowników.


Wysokość przyznanej dotacji: 297 810 zł