"Aleja drzew owocowych w Parku w Ostrowitem"

Gmina Pszczółki otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację projektu pt. „Aleja drzew owocowych w Parku w Ostrowitem”


Wysokość dofinansowania 15 000,00 zł

(koszt kwalifikowany 19 000,00 zł)


Celem projektu jest zwiększenie liczby i obszarów nasadzeń drzew owocowych, poprawa jakości powietrza, zwiększenie retencji wodnej i powstrzymanie spływu powierzchniowego oraz erozji gleby w wyniku wywiewania, zachodzących na terenach otwartych.


Założone zadania:

Projekt zakłada utworzenie alei drzew owocowych (nasadzenie 60 drzew) w miejscowości Ostrowite, na terenie Parku Brzozowego, wyznaczonego na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich. Dodatkowo planuje się szkolenie dla minimum 20 osób z zakresu zachowania starego drzewostanu owocowego i metod pielęgnacji drzew owocowych.


Program współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl