Akademia Początkującego Pszczelarza


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Pszczółki informuje, iż realizuje operację pn.: „Akademia Początkującego Pszczelarza”, której celem jest popularyzacja pszczelarstwa jako dochodowej gałęzi rolnictwa. Projekt angażuje dorosłych, dzieci i młodzież przez co wpływa na zwiększenie ich wiedzy o środowisku naturalnym, roli roślin miododajnych w życiu wsi oraz znaczeniu bioróżnorodności gatunkowej.
Projekt jest realizowany między innymi w formie 4-dniowego kursu dla osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności do prowadzenia pasieki, hodowli pszczół i produkcji miodu oraz innych produktów pszczelich.
Zaplanowano też konkurs dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego, którego przedmiotem jest stworzenie Atlasu owadów zapylających. Wszyscy chętni do udziału w konkursie powinni opracować atlas w jednej z dwóch kategorii, złożony z rysunków lub zdjęć owadów zapylających. Instrukcją do przygotowania prac konkursowych (atlasów) będzie cykl 6 krótkometrażowych filmików sukcesywnie zamieszczanych na stronie gminy (link) i platformie internetowej Youtube, które mają pomóc w rozpoznaniu tych owadów, odnalezieniu ich w środowisku i zapoznaniu się z bogactwem bioróżnorodności zapylaczy.
Uzupełnieniem projektu będzie warsztat tworzenia mikropożytków – ogrodów w doniczce z odpowiednio dobranymi roślinami, które będą stanowić pożytki (bazę pokarmowa) dla owadów zapylających.
Planuje się, iż poprzez organizację kurs szkoleniowego, warsztatów oraz konkursu przyrodniczego realizowanego m.in. poprzez filmiki edukacyjne wzrośnie wiedza uczestników projektu na temat bioróżnorodności gatunkowej zapylaczy, potrzeby ochrony i tworzenia nowych pożytków pszczelich oraz liczba pszczelarzy, którzy poprzez swoje działania i dbałość o dobrostan pszczół przyczynią się do zachowania środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie.


Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl