Jak opiekować się ciężko chorym w domu – bezpłatne szkolenia

Jak opiekować się ciężko chorym w domu – bezpłatne szkolenia


Fundacja Hospicyjna rozpoczyna nabór na sesje szkoleniowe dla opiekunów rodzinnych oraz opiekunów formalnych oraz wolontariuszy, które poświęcone będą opiece nad ciężko chorymi i niesamodzielnymi osobami w warunkach domowych. Oferta skierowana jest do przyszłych opiekunów wytchnieniowych (realizujących opiekę wytchnieniową w domach) wolontariuszy, którzy wesprą osoby chore i ich rodziny, a także do osób, które na co dzień sprawują opiekę nad swoimi bliskimi.

Program szkoleń obejmuje różne aspekty opieki nad chorym i omawia zagadnienia medyczne: pielęgnację i toaletę, żywienie, podstawy rehabilitacji, ale skupia się również na wymiarze psychologicznym opieki: zasadach dobrej komunikacji, diagnozowaniu potrzeb chorych i ich opiekunów, a także odpowiada na pytanie, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych w opiece. Oprócz 30 godzin wykładów, przyszli opiekunowie formalni i wolontariusze będą mieli możliwość odbycia praktyk podczas wizyt u chorych z koordynatorem. Szkolenie kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności. Opiekunowie formalni po uzyskaniu certyfikatu będą mogli podjąć współpracę z Fundacją w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej. Wśród prowadzących warsztaty znajdują się doświadczeni w opiece nad chorymi specjaliści – pielęgniarki, fizjoterapeutki, psycholożki i pracownicy socjalni Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC.
Szkolenia odbywać się będą w sali konferencyjnej w budynku Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku przy ul. Kopernika 6. Udział jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Pierwsze zajęcia rozpoczną się 23 listopada. Szczegółowy opis i program dostępne są na stronie internetowej www.opiekunrodzinny.pl/szkolenia.


Kontakt: Barbara Szynaka, b.szynaka@hospicja.pl, tel.: 728 352 098