Dodatek węglowy

Wójt Gminy Pszczółki Maciej Urbanek informuje o możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego.
Wzór wniosku dostępny jest tutaj
Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pok. nr 1 lub za pośrednictwem Profilu Zaufanego ePUAP do dnia 30.11.2022r.


Numery telefonów kontaktowych w GOPS w Pszczółkach:
512-909-091,
504-450-601,
512-909-088


Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy