Piątki dla przedsiębiorców – nowe tereny inwestycyjne na ul. Żuławskiej w Pszczółkach

Cztery nowe firmy z lokalizacją w Gminie Pszczółki – wszystko za sprawą współpracy z Panem Tomaszem Tomczakiem, właścicielem ziemi przy ul. Żuławskiej w Pszczółkach, który zdecydował się przeznaczyć swoje działki pod tereny przemysłowe.

Teren ten został uwzględniony w studium zagospodarowania przestrzennego pod tereny przemysłu, wydano decyzje o warunkach zabudowy, a ostatnim etapem było uzbrojenie terenów w wodociąg. Wszystkie te działania przyczynią się już niebawem do powstania nowych obiektów magazynowych, handlowych oraz produkcyjnych.

Bardzo się cieszymy, że do Gminy Pszczółki „napływają” nowe przedsiębiorstwa. Istotnym jest, aby stwarzać im dogodne warunki do działania, a rozwój gospodarczy jaki za sobą niosą, będzie ogromną wartością dodaną dla całej naszej gminy.