Wyniki Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Szanowni Państwo!

Od 28 sierpnia do 10 września odbyło się głosowanie na przedsięwzięcia zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Pszczółki na 2022 rok.


Oddano 1910 głosów, w tym 355 głosów nieważnych ze względu na nieprawidłowości w wypełnieniu karty do głosowania, tj. brak podpisu, brak lub niepełny adres zamieszkania, niewybranie żadnego z przedsięwzięć, oddanie głosu przez osoby nieuprawnione, a także wybór projektu niezgodnie z miejscem zamieszkania.


Poszczególne przedsięwzięcia z terenu Sołectwa Pszczółki otrzymały następującą liczbę głosów:

  • Biblioteczny zakątek”, czyli pierwsza młodzieżowa przestrzeń street art. w Pszczółkach – 81 głosów;

  • Modernizacja placu zabaw Przedszkola Gminnego w Pszczółkach. Nowy plac zabaw „Wesoła Pszczółka”- 61 głosów;

  • Refundacja programu szczepień przeciwko HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) dla dziewcząt zamieszkałych w sołectwie Pszczółki- 43 głosy;

  • Szach i mat – miejsce rekreacji i edukacji w ogrodzie szkolnym – 188 głosów.


Przedsięwzięcia z terenu pozostałych sołectw, tj. Kleszczewko, Kolnik, Ostrowite, Rębielcz, Różyny, Skowarcz, Ulkowy, Żelisławki otrzymały następującą liczbę głosów:

  • Paraboliczna, wielofunkcyjna ścianka tenisowa na Orliku w Różynach – 755 głosów;

  • Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Ulkowych (I) – 427 głosów.


W związku z powyższymi wynikami informuję, że przedsięwzięciami, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok są:

1. Szach i mat – miejsce rekreacji i edukacji w ogrodzie szkolnym (w Pszczółkach)

2. Paraboliczna, wielofunkcyjna ścianka tenisowa na Orliku w Różynach


Wójt Gminy Pszczółki

/-/

Maciej Urbanek