Konkurs pn. „Mój pomysł na zrównoważoną mobilność w Gminie Pszczółki”

Drodzy uczniowie szkół podstawowych klas I-VIII !


Ogłaszam konkurs na wykonanie lapbooka pn.:

„Mój pomysł na zrównoważoną mobilność w Gminie Pszczółki”

w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2021


  • Waszym zadaniem będzie dowiedzieć się czym jest zrównoważona mobilność i zaproponowanie, co możemy w naszej Gminie zrobić dla zrównoważonej mobilności.
  • Spróbujcie w swoich pracach opowiedzieć o tym, w jaki sposób Ty i Twoja rodzina wspieracie zrównoważoną mobilność.


Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 22 września 2021 r. w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.Wójt Gminy Pszczółki

/-/

Maciej Urbanek