Konkurs na najlepszy produkt lokalny pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni”

Konkurs na najlepszy produkt lokalny pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni”


  • Konkurs adresowany jest do osób prowadzących działalność w formie rolniczego handlu detalicznego.
  • Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać swoje produkty w 6 kategoriach: produkty i przetwory mięsne oraz rybne, produkty mleczne, produkty pszczelarskie, przetwory owocowe, przetwory warzywne oraz oleje i octy.
  • Produkty wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przedłożyć w terminie od 1.10.2021 do 15.10.2021r.


Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy i wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo w linku:

https://dprow.pomorskie.eu/-/jednostka-regionalna-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich-wojewodztwa-pomorskiego-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-na-najlepszy-produkt-lokalny-pn-weki-z-?fbclid=IwAR1BlqRa6esWwpdQV3HZUESeUpy-JgSFe81mwdyysIEf-LpTfYpIcERmmMc