Komunikat Sanepidu z dnia 09.09.2021r. dotyczący jakości wody w m. Pszczółki

Szanowni Państwo!


W związku z otrzymanymi wynikami badań oraz dzisiejszą decyzją Sanepidu informuję, że woda z ujęcia w Pszczółkach jest bezwarunkowo zdatna do spożycia także w miejscowości Kolnik (uzyskany wynik zawartości bakterii grupy coli: 0 jtk/100 ml).


Jak już wspominałem wcześniej, specjalnie powołana komisja zajmie się sporządzeniem raportu, który ostatecznie ujawni przyczynę nieprawidłowych parametrów wody, a także wskaże działania, które pozwolą uniknąć wcześniejszej sytuacji w przyszłości.


OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z UJĘCIEM W M. PSZCZÓŁKI Z DNIA 09.09.2021 r.


KOMUNIKAT Z DNIA 09.09.2021 - ZAOPATRYWANIE W WODĘ W MIEJSCOWOŚCI KOLNIK
Wójt Gminy Pszczółki

/-/

Maciej Urbanek